MÁY CẮT RẬP 2 TRONG 1 DÒNG UPC

321 lượt xem

  Liên hệ 0373 878 373

  danh mục sản phẩm:

  Số sản phẩm:JD-UPC2-160F, JD-UPC2-180F, JD-UPC2-200F, JD-UPC2-220

  Giơi thiệu sản phẩm:(Mô tả mô hình Jinde Jindex, do yêu cầu chứng nhận CE xuất khẩu, mô hình là bản vẽ hoặc kích thước cắt in thực tế)

  * Hệ thống nạp giấy kép mặt trước đầu tiên trên thế giới

  * Hiển thị / in nhiều máy trên Internet

  * Cắt hoàn hảo 300 gram giấy kraft

  Mua Hàng